Overzicht meldingen

Wijk: allesBinnenstadHaarzuilensLeidsche RijnNoord-OostNoord-WestNoordoostNoordwestOostOvervechtUtrechtVleuten-De MeernWestZuidZuid-WestZuidwest

Vervoersmiddel: allesfietsautovrachtwagenopenbaar vervoervoetganger

Categorie:

allesstoplichtendoorstromingveiligheidweginrichtingbestratingkruispuntinrichtingbermen en bomenverkeersbordenverlichtinggrappen en grollen

Stopbord weggehaald -

locatie Stopbord weggehaaldGraag het stopbord weer terug. Automobilisten vergeten naar links te kijken en als ze kijken wordt het zicht belemmerd door de reling van de brug. Daardoor erg gevaarlijk punt voor de fietser. Graag stopbord weer terugplaatsen. Waarom deze recent weggehaald is, is een raadsel.

Stem of Reageer

5 stemmen en 209 reacties

overbodig bord. - Hindersteinlaan

locatie overbodig bord.Al jaren staat er een bord waarop staat dat er wegwerkzaamheden zijn. Deze zijn er niet. Gemeente heeft na een officiële melding na 1 jaar nog steeds geen actie ondernomen.

Stem of Reageer

3 stemmen en 3395 reacties

wegbewijzering - Burgemeester Ter Pelkwijklaan

locatie wegbewijzeringRoute UMCU richting binnenstad is zeer slecht aangegeven.

Stem of Reageer

Nog geen stemmen en 23 reacties

Slecht aangegeven 30 km zone - Kruisberg

locatie Slecht aangegeven 30 km zoneOp elk punt waar men de Heldammersingel verlaat tussen de 2 rotondes rijdt men een 30 km zone in. Dat is met maar 1 klein bord aangegeven bij het verlaten van de Heldammersingel en wordt nergens in de wijk herhaald. Gevolg is dat a) veel mensen dit bord over het hoofd zien bij het afslaan en letten op overige kruisend verkeer b) zich dus niet bewust zijn van de 30 km zone c) vaak te hard door deze kinderrijke stratenrijden

Stem of Reageer

3659 stemmen en 37 reacties

100/120km? -

locatie 100/120km?Op de snelweg is hier de grens van 100/120km. Zou het niet logischer zijn deze grens op te schuiven tot de grens van de geluidswal of de nieuwe afslag zodat in de buurt van bebouwing langzamer gereden wordt?

Stem of Reageer

423 stemmen en 64 reacties

Vrachtwagens brug Keulsekade -

locatie Vrachtwagens brug KeulsekadeDe Keulsekade gaat ter hoogte van de Fregatstraat (Schepenbuurt) over een brug over de industriehaven. Deze brug is ongeschikt voor vrachtwagens. In Oost-europese tom-toms staat echter dat dit een prima route is om in het industriegebied te komen. Dit leidt tot vrachtwagens die gaan keren in de berm (berm stuk), keren in de wijk (stoep stuk), of achteruit gaan rijden (ook niet handig). Resultaat: regelmatig kapotgereden stoepen, een groenstrook zonder groen en overlast van rondrijdende vrachtwagens. Er staan onvoldoende borden om aan te geven dat het een doodlopende route is voor vrachtwagens.

Stem of Reageer

3 stemmen en 1712 reacties

fout voorrangsbord - Kanaalweg

locatie fout voorrangsborder staat hier voor verkeer dat van de Tellefgenlaan over de kanaalweg naar de Truus van Lierlaan rijdt een bord dat zou moeten aanduiden dat je als auto voorrang hebt op de kruisende fietsers in de bocht van de weg. Dat bord is alleen zo vormgegeven dat het lijkt of de rechtdoorgaande kanaalweg de voorrangsweg is, terwijl de voorrangsweg juist met de bocht mee van de kanaalweg op de Truus van Lierweg overgaat.Onder dit bord zou dus een onderbord met de situatie moeten staan, ongeveer zoals hier: http://theorie.tv/lessen/mod/resource/view.php?id=353 Dat voorkomt dat je als fietser op de Kanaalweg stopt voor auto's die ook voor jou stoppen. Is me al regelmatig overkomen.

Stem of Reageer

Nog geen stemmen en 32 reacties

Betere aanduiding voetpad - Loolaantje

locatie Betere aanduiding voetpadVaak lopen voetgangers over het drukke fietspad omdat ze bij het inlopen van het loolaantje niet zien dat er een onderscheid is. Door aan elke lantaarnpaal tussen fitspad en voetpad aan weers zijde een bord op te hangen met pijlen die het voetpad en fietspad aanwijzen kunnen mensen sneller hun fout corrigeren. Met name bij drukte en in de niet-inzichtelijke bocht zijn voetgangers een gevaar voor zichzelf en fietsers.

Stem of Reageer

8 stemmen en 141 reacties

mobiel matrixbord niet leesbaar - Van Zijstweg

locatie mobiel matrixbord niet leesbaarMobiel matrix niet leesbaar omdat een ander bord voor staat.

Stem of Reageer

1 stem en 1204 reacties

oud verkeersbord - Overste den Oudenlaan

locatie oud verkeersbordHier staat nog een oud verkeersbord (verkeer richting centrum rechtsaf) Verkeer moet nu links af.

Stem of Reageer

1 stem en 1109 reacties

te hard rijden in onduidelijke 30km zone - Oudwijkerdwarsstraat

locatie te hard rijden in onduidelijke 30km zoneOudeijkerdwarstaaraat is een 30km zone. Echter onvoldoende zo ingericht en er wordt veel te hard gereden. Juist ook door buslijn 3 en gemeente vervoer. De kant van de oosterstraat heeft géén 30 km aanduiding. Ook de zijstraten (die wel een aanduideing hebben als je ze inrijdt) hebbn geen 30km aanduideing als je de oudwijkerdwarsstraat in gaat. Tweemaal contact gehad met de gemeente, maar die vinden het allemaal best. We hebben de maliebaanschool en veel fietsverkeer, maar geen rode fietspaden. De palen bij de sluizen (waar vroeger 30km bordjes op zaten) liggen er voor de helft af. De bussen rijden het wegdek kapot én zorgen voor trillingen en scheuren in de huizen. Ik woon exact op de bushalte richting FAndrealaan, en laat mijn kinderen met angst naar buiten gaan, heb al regelmatig busschauffeurs aangesproken, maar die boeit het allemaal niets. Evenals de ambtenaren op de gemeente dus.

Stem of Reageer

7 stemmen en 137 reacties

Doorrij verbod - Catharijnesingel

locatie Doorrij verbodWaarom mag je komende vanaf 't Ledigerf niet (tijdelijk) rechtdoor richting Bleekstraat. Helemaal nu de spoortunnel Albatrosstraat afgesloten is. Nu moet verkeer via de Croeselaan (ook een grote chaos of afgesloten) of via de Waterlinieweg om aan de andere kant van het spoor te komen!

Stem of Reageer

5 stemmen en 338 reacties

Onduidelijke borden - Daalsetunnel

locatie Onduidelijke bordenKomend vanuit de Daalsetunnel is de bebording zeer onduidelijk, en komt niet goed overeen met de voorsorteervakken. Zeker voor de richtingen rechtdoor (Nieuwe Kade, Weerdsingel Westzijde). Het bord voor rechtdoor heeft twee pijlen, terwijl er maar 1 rijbaan voor die richtingen zijn. Veroorzaakt veel onduidelijkheid, waardoor mensen op het laatste moment nog van baan wisselen.

Stem of Reageer

10 stemmen en 14 reacties

Borden maximum snelheid - Kardinaal de Jongweg

locatie Borden maximum snelheidSinds kort is de wegsnelheid teruggebracht van 70 naar 50 km/u. Dit wordt slechts met één bord aangegeven. Ook al is het geen beleid, wellicht handig om wat extra ronde witte borden met rode rand en 50 langs de weg te plaatsen.

Stem of Reageer

1 stem en 1475 reacties

Rechter rijstrook gaat NIET rechtdoor (bord suggereert van wel) - Pijperlaan

locatie Rechter rijstrook gaat NIET rechtdoor (bord suggereert van wel)Hier staat een bord dat aangeeft: 3 rijstroken, waarvan de rechter twee rechtdoor zijn. Iedere wijkbewoner weet dat dit onzin is, omdat de rechter rijstrook bij het stoplicht tot rechtsaf slaan dwingt. Maar alle andere automobilisten staan ineens voor een verrassing, hetgeen gevaarlijk invoegwerk uitlokt. Want 95% van het verkeer wil namelijk rechtdoor. Zeker de mensen van buiten de stad. Dus zou je verwachten dat men bij de recente vernieuwing deze fout hersteld had, en een duidelijk bord had geplaatst waarop men kan zien dat de rechter rijstrook alleen voor rechtsaf is. Maar nee hoor, het onjuiste bord is gewoon weer teruggezet! :-( Iets verderop (na afslag Bizetlaan linksaf) zijn er twee rijstroken en daar is zowaar een correct bord geplaatst: rechter rijstrook=rechtsaf, linker strook=rechtdoor. Alleen ziet niemand dat bord! Het staat ten eerste aan de verkeerde kant van de weg (LINKS, terwijl het gaat om een verandering van de rijstrook helemaal RECHTS) en ten tweede onder een boom. Oplossing is imho heel simpel: direct na de benzinepomp een bord (aan de RECHTERKANT van de weg) dat aangeeft dat de rechter strook NIET voor rechtdoor is. En dan evt. na de afslag Bizetlaan nog een herhaling als het weer twee stroken zijn geworden, maar in de praktijk is het daar vaak al te laat.

Stem of Reageer

2 stemmen en 56 reacties

Bord is onleesbaar - Pijperlaan

locatie Bord is onleesbaar(zie ook 100 meter terug) Na de afslag Bizetlaan zijn er twee rijstroken en daar is een bord geplaatst: rechter rijstrook=rechtsaf, linker strook=rechtdoor. Alleen ziet niemand dat bord! Het staat ten eerste aan de verkeerde kant van de weg (LINKS, terwijl het gaat om een verandering van de rijstrook helemaal RECHTS) en ten tweede onder een boom. Oplossing: aan rechterkant van de weg plaatsen, maar vooral de situatie 100 mtr eerder al aanpakken.

Stem of Reageer

Nog geen stemmen en 312 reacties

Verwarrende snelheden - Veldhuizerweg

locatie Verwarrende snelhedenWanneer men vanaf De Meern richting Harmelen rijdt, staat er een bord 70. Andersom staat er bij de rotonde bij Veldhuizen eveneens een bord 70. Het is duidelijk dat er op de Veldhuizerweg 70 gereden moet worden. Maar komende vanaf de nieuwe afslag Harmelen / De Meern west en gaande richting De Meern, staat dit bord e r niet en mag dus 80 gereden worden. Hierdoor heb je hier erg veel last van bumperklevers die denken dat 80 de max. snelheid is (wat voor deze weg ook veel logischer is; buiten de bebouwde kom en doorgetrokken streep)

Stem of Reageer

4 stemmen en 135 reacties

onduidelijke markering - Kardinaal Alfrinkplein

locatie onduidelijke markeringNa renovatie van het Alfrinkplein zijn ook nieuwe markeringen op het wegdek aangemaakt. De pijlen (vanuit Biltse Rading gezien) voor rechtdoor naar de K. de Jongweg, zijn als afslag gemarkeerd. Alsof je de Sartreweg wilt inslaan. Op het Eykmanplein (rotonde verderop) is de markering geplaatst als pijlen rechtdoor. Dit is redelijk verwarrend en vanwaar dit onderscheid?

Stem of Reageer

2 stemmen en 71 reacties

hoe om busopstelplaats heen? - Moreelsepark

locatie hoe om busopstelplaats heen?aan welke kant moet je langs de nieuw ingerichte busopstelplaats? Vanaf Ln van Puntenburg rechtdoor richtg busstation (en de fietsenstalling voor NSgebouw en koffiezaak?) mag niet vlgns borden die in de kruin van een boom verstopt zitten, rechtaf (Moreelsepark ) en direct weer links in levensgevaarlijk vanwege rangerende bussen.

Stem of Reageer

3 stemmen en 30 reacties

Onduidelijke voorrangssituatie voor fietsers - Koningsweg

locatie Onduidelijke voorrangssituatie voor fietsersFietsers komen hier vaak met grote snelheid van de Waterlinieweg de Koningsweg opfietsen. Er staat een streep op het fietspad, dus je zou verwachten dat daar gestopt moet worden. Er is echter geen stopbord. Als je op de Koningsweg fietst richting de sportvelden komen de fietsers van de Waterlinieweg wel van rechts. Wie heeft er nu voorrang? Ik denk de fietsers op de Koningsweg, maar wordt met regelmatig geconfronteerd met gevaarlijke situaties door fietsers van de Waterlinieweg die daar anders over denken.

Stem of Reageer

3 stemmen en 103 reacties

einde voorrangsweg - Hindersteinlaan

locatie einde voorrangswegVanuit het oosten kom je de Hindersteinlaan in Vleuten op en rij je op een voorrangsweg tot en met de kruising met de Professor Bronkhorstlaan. Hier moet een duidelijk bord "einde voorrangsweg" komen!!! Bij de volgende kruising met de Albert Schweitzerlaan tot aan de Parkweg, moet je ineens aan alles van rechts voorrang verlenen. Dit wordt nu perfect met een geel bord bij iedere kruising aangegeven, maar 1 officieel bord = oranje vierkant met witte rand staand op 1 punt met daar diagonaal zwarte strepen door, ontbreekt!

Stem of Reageer

82 stemmen en 139 reacties

route -

locatie routeVerkeer naar Amersfoort en Breda wordt via de Brailledreef en de kardinaal de jongweg naar de A27 Geleid. Als het verkeer rechtdoor gestuurd wordt via de Einsteindreef en de Albert Schweitzerdreef geeft dit minder overlast en vervuiling.

Stem of Reageer

1 stem en 290 reacties

Overzicht -

locatie OverzichtHier staat al 1,5 jaar een bord dat de verkeerssituatie is veranderd. Dit bord kan echt wel verwijdert worden.

Stem of Reageer

Nog geen stemmen en 52 reacties

verkeerd verkeers bord. -

locatie verkeerd verkeers bord.Hier staat een bordt dat er 2 banen recht door gaan. bij de verkeerslichten is er 1 baan voor rechts af en 1 baan voor rech door. Het verkeersbord klopt dus niet.

Stem of Reageer

Nog geen stemmen en 881 reacties

Veel verkeersborden nodig, misschien beter T-kruising? -

locatie Veel verkeersborden nodig, misschien beter T-kruising?Op de kruising Alexander Numankade/Jan van Galenstraat komende met de auto vanaf de richting van de Poortstraat komt een aantal verkeersborden. Met de auto kan geen andere route gevolgd worden dan het volgen van de naar rechts afbuigende weg. Voor voetgangers en fietsers zou eventueel linksaf geslagen kunnen worden. Voor het “gevoel” is dat linksaf slaan overigens “rechtdoorgaan”! Ten eerste is er een verkeersbord B4 (met onderbord) dat aangeeft dat de naar rechts afbuigende weg de voorrangsweg is. Ten tweede komt er een verkeersbord J23 (met onderbord) dat waarschuwt voor voetgangers. (Waarom hier niet ook voor fietsers wordt gewaarschuwd, is mij onbegrijpelijk. Er slaan namelijk vele malen meer fietsers “linksaf” dan er voetgangers “linksaf” oversteken. Maar goed, dat is mijn punt niet.) In ieder geval wordt er gewaarschuwd voor voetgangers, terwijl voetgangers ter plekke volgens de verkeerswet de automobilist voorrang dienen te verlenen (zie omschrijving bij verkeersbord J23). Mijn eerste punt is dat indien een verkeersbord ingezet wordt, er niet allerlei andere verkeersborden nodig moeten zijn om de verkeerssituatie ter plekke aan de verkeersdeelnemers uit te leggen. Er wordt toch al gesteld bij onderbord bij verkeersbord B4 “duidelijk beeld aan alle andere weggebruikers wat er van hun verwacht kan worden”? Mijn tweede punt is dat men in woonwijken mijns inziens vele malen beter gewoon gelijkwaardige (T-)kruisingen kan hebben; simpele regels als “rechts gaat voor” en “rechtdoorgaand verkeer heeft voorrang”. PS 1: Onderbord bij verkeersbord B4 (Aanduiding afbuigende voorrangsweg naar rechts met zijstraat links): Onderbord wordt geplaatst als blijkt dat de doorgaande, voorrangsweg af gaat buigen, dus geeft dit een duidelijk beeld aan alle andere weggebruikers wat er van hun verwacht kan worden. PS 2: Verkeersbord J23: Je nadert een normale oversteekplaats. Voetgangers hebben hierop geen voorrangsrechten. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan omdat er altijd mensen zijn die zonder goed uit te kijken over willen steken. Blijf hier dus defensief rijden en kijk extra goed naar het gedrag van voetgangers en andere weggebruikers.

Stem of Reageer

Nog geen stemmen en 1781 reacties