Nieuws

10-9-2013

Er zijn in korte tijd al duizenden bezoekers op de website geweest en honderden meldingen geplaatst. Er kan dus veel verbeterd worden in Utrecht! De meldingen stromen nog binnen dus de VVD gaat nog even door met het verzamelen van meldingen. Ondertussen bekijken we de ergernissen en knelpunten die gemeld zijn en bereiden we de verzending aan de gemeente Utrecht voor. Voor een goede verwerking en opvolging van de meldingen wordt de website nog verder verbeterd. Wij verwachten dit volgende (week 38) voor elkaar te hebben. Ondertussen: blijf melden!

Meld Utrechtse verkeersergernissen!

Stoplicht onbegrijpelijk op rood voor alle rijrichtingen?
Kruispunt met onduidelijk rijstroken?
Onveilige verkeerssituatie?
Wie kent niet die ergernissen voor de Utrechtse weg-gebruiker die met kleine aanpassingen opgelost kunnen worden, maar waar niemand wat aan lijkt te doen? De VVD wil er wat aan doen.

VVD Verkeersmeldpunt

Op deze website kun je vanaf een pc, laptop of smartphone melden welke verkeerssituatie verbeterd moet worden! Doe je een melding vanaf een smartphone, dan wordt je huidige locatie weergegeven zodat de locatie van je ergernissen duidelijk wordt aangegeven. Je kunt de locatie van het probleem op de kaart verder preciezeren. Je kunt suggesties doen voor verbetering. Je kunt meldingen van medeweggebruikers ondersteunen en aanvullen.

Als weggebruiker weet je vaak heel goed wat er moet veranderen voor een goede doorstroming van het verkeer of, bijvoorbeeld, een veilige oversteek voor fietsers. De VVD verzamelt alle meldingen en suggesties en geeft ze door aan de gemeente Utrecht. En we houden natuurlijk in de gaten of de gemeente de problemen aanpakt!